Bromskärs Elbilsladdning

En ekonomisk föreningen har bildats med syfte är att till en låg kostnad ge medlemmarna tillgång till ett eget eluttag för elbilsladdning på medlemmens parkeringsplats på Bromskär. Arbetet har påbörjats med att ordna laddstolpar med 22 platser till dem som betalat instegsavgift. Föreningen räknar med att laddningsanläggningen är klar till säsongen 2021.

Bidrag är beviljat av Naturvårdsverket och installationen är upphandlad för att vara klar till i påsk.

Den som är med får ett eget eluttag vid sin P-plats. Viss omflyttning av platser kan förekomma för att minska installationskostnaden. Anläggningen kommer att skötas av föreningen mot en fast årlig administrativ kostnad. Därtill kommer var och en att debiteras för den el som förbrukats.

Medlemmarna har betalat en instegsavgift om 5 000 kronor och ytterligare 12 000 per uttag vilket beräknas räcka för installationen.


Frågor och Svar

Varför är detta en separat förening?

I samfällighetens anläggningsbeslut står ingenting om billaddning och elkonsumtionen ska enligt protokollet från förrättningen huvudsakligen användas för belysning. Det gör att det blir en ganska stor procedur om man skulle ändra förrättningen eller på annat sätt försöka utsträcka samfällighetens verksamhet till elbilsladdning.

Däremot finns det inget som hindrar att samfälligheten låter någon annan - som tex en ekonomisk förening - installera laddning. Detta förutsätter förstås att samfällighetens inte drabbas vare sig ekonomiskt eller på annat sätt. Samfällighetens styrelse har beslutat att stödja en sådan lösning för att delägarna ska kunna erbjudas möjlighet att ladda sin bil. Se gärna lantmäteriets utmärkta förtydligande.

Hur hanteras personuppgifter av ekonomiska föreningen Bromskärs Elbilsladdning?

Vi lagrar namn, adresser, fastighetsuppgifter, telefonnummer, epostadresser, platsnummer och betalningsinformation för alla aktiva medlemmar att kunna fullfölja vårt uppdrag. Vi utnyttjar också Föreningshuset Sedab AB som biträde för dessa tjänster och för lagring, men sprider i övrigt inte uppgifterna till tredje part. Denna behandling är nödvändig för vårt uppdrag.

Vad har föreningen för bankgiro?

Föreningen har bankgiro 5520-2584.


Underordnade sidor (1): övriga dokument
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:39
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:38
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:38
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:42
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:42
Ċ
Johan Sintorn,
25 aug. 2020 13:09
Ċ
Johan Sintorn,
20 sep. 2020 12:17
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:38
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:37
Ċ
Johan Sintorn,
20 sep. 2020 11:58
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:37
Ċ
Johan Sintorn,
26 juli 2020 05:42