Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!

Bromskärs hamn har 140 båtplatser med bilparkeringsplatser för dig som är fastighetsägare på öarna utanför Blidö. Hamnplatserna tillhör de fastigheter som har del i Samägorna Norrtälje Oxhalsö GA:69 eller Norrtälje Oxhalsö GA:70. Alla platser i hamnen är sålda, men för att få kontakt med någon som kanske vill sälja eller hyra ut sin plats ber vi er meddela er till föreningens facebooksida på
https://www.facebook.com/bromskarhamn.

Historik
 
Bromskärs hamn anlades ca 1960  bl a. som landningsplats för fisk. Den tappade dock snabbt i betydelse för detta ändamål men ökade i betydelse som angöringshamn för boende på öarna utanför Blidö. Kommunen äger sedan 1970 fastigheten Oxhalsö 1:125 i Bromskär, Blidö. Förvärvet gjordes för att fastigheten har ett strategiskt läge som knutpunkt ”replipunkt” för trafiken mot utanförliggande öar. Stenvågbrytaren ägs av kommunen och piren med brygga ägs av Vägverket.
 
På 70-talet fick flera öar byggnadsplaner och byggnation av fritidshus sköt fart. Byggnadsplanerna hade dock inte tagit hänsyn till fritidshusägarnas behov av båtplatser på fastlandsidan på samma sätt som man gjort på t ex närliggande Löparö som fick en anpassad småbåtshamn på fastlandsidan i samband med att deras byggnadsplan godkändes.
 
Det finns idag ca 500 bebyggda fastigheter med lika många hushåll på öarna utanför Blidö vars ägare har Bromskär som närmaste fastlandsangöring. Många av dessa angör Bromskär speciellt sommartid då det ofta blir trängsel hamnen. Detta har lett till irritation både bland fast- och fritidsboende som har behov av att angöra hamnen. Problemet har lett till skriftväxling sedan början av 90-talet mellan de klagande och kommunen.
 
För att hitta en lösning bildades år 2000 Bromskär Hamnförening som verkade för att bygga en ny småbåtshamn för fastighetsägarna på öarna. Arbetet med att i samarbete med Norrtälje kommun bygga hamnen kom att ta 16 år, men våren 2016 kunde hamnen äntligen invigas.

Medlemmar

Om du som medlem undrar över något, se Frågor och Svar eller kontakta ordförande Lee Wermelin med ett mejl till info@bromskar.se.

Hamnregler, mall för uthyrning, stadgar årsmötesprotokoll etc finns på vår dokumentsida.

För att medlemmar enkelt ska kunna nå varandra har vi öppnat en facebook-sida. https://www.facebook.com/bromskarhamn Där kommer även föreningen lägga ut information av allmän karaktär.

Styrelse

Ledamöter i Bromskärs Hamn samfällighetsförening 2021-22:

  • Lee Wermelin, ordförande, info@bromskar.se, tel 0702-12 21 62
  • Henrik Söderman, kassör
  • Johan Sintorn, sekreterare, sekr@bromskar.se
  • Jonas Almér, ledamot
  • Basse Malmquist, ledamot
  • Susanne Dahlström, suppleant, hemsida & medlemslistor, web@bromskar.se

Hamnkapten är Björn Ribbhagen


Elbil


Samfälligheten samarbetar med Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening.