Senaste aktivitet på webbplatsen

24 sep. 2022 07:37 Johan Sintorn har bifogat Protokoll årsstämma 22.08-20.pdf till dokumentsida
1 sep. 2022 13:20 Johan Sintorn har bifogat Årsberättelse_sep_underksrifter_2022.pdf till Dokument
1 sep. 2022 13:20 Johan Sintorn har bifogat Årsberättelse_underskriven_2022.pdf till Dokument
1 sep. 2022 13:20 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Årsberättlese_underskriven_2022.pdf från Dokument
1 sep. 2022 13:17 Johan Sintorn har bifogat Revisionsberättelse 2022.pdf till Dokument
1 sep. 2022 13:17 Johan Sintorn har bifogat Årsberättlese_underskriven_2022.pdf till Dokument
1 sep. 2022 13:17 Johan Sintorn har bifogat Årsmötesprotokoll_underskrivet_2022.pdf till Dokument
29 juli 2022 17:26 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:25 Johan Sintorn redigerade dokumentsida
29 juli 2022 17:24 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Protokoll styrelsemote 200722.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:23 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:23 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan stammoprotokoll_200711.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan prot_konstituerande_stamma.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Stadgar_Bromskars_Elbilsladdnings.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Upphandlingsunderlag elbilsladdning Bromskar.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Registreringsbevis 769638-8219.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Konstituerande styrelsemote 200711.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Protokoll styrelsemöte 200818.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Protokoll styrelsemöte 200908.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Kallelse till forsta arsstämma i Bromskars Elbilsladdning ekonomisk forening.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Erbjudande2.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:22 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening 200624-210430.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
29 juli 2022 17:21 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Aura - Underhållsrutiner final.pdf från övriga dokument
29 juli 2022 17:21 Johan Sintorn har tagit bort övriga dokument

äldre | nyare