Senaste aktivitet på webbplatsen

3 feb. 2022 13:27 Johan Sintorn har bifogat 210703_protokoll_konstituerande_scanned.pdf till Dokument
3 feb. 2022 13:27 Johan Sintorn har bifogat Årsmötesprotokoll_2021-07-03.pdf till Dokument
3 feb. 2022 13:27 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Årsmötesprotokoll_2021-07-03.pdf från Dokument
17 jan. 2022 03:00 Johan Sintorn har bifogat Bromskär_stadgar_2021-07-03.pdf till Dokument
25 aug. 2021 09:38 Johan Sintorn redigerade Bromskärs hamn samfällighetsförening 717915-3825
25 aug. 2021 08:31 Johan Sintorn har bifogat Årsmötesprotokoll_2021-07-03.pdf till Dokument
25 aug. 2021 08:19 Johan Sintorn uppdaterad 2018 Protokoll årsstämma.pdf
25 aug. 2021 08:15 Johan Sintorn redigerade Bromskärs hamn samfällighetsförening 717915-3825
25 aug. 2021 08:15 Johan Sintorn redigerade Bromskärs hamn samfällighetsförening 717915-3825
19 juni 2021 08:27 Johan Sintorn har bifogat Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening 200624-210430.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
19 juni 2021 08:27 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
19 juni 2021 08:26 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
4 juni 2021 14:43 Johan Sintorn uppdaterad Bromskär budget 2022.pdf
4 juni 2021 14:42 Johan Sintorn har bifogat Bromskär budget 2022.pdf till Dokument
4 juni 2021 14:41 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Bromskär budget 2022 Lee.xlsx från Dokument
4 juni 2021 14:39 Johan Sintorn har bifogat Bromskär_stadgar_förslag_till_ändringar.pdf till Dokument
4 juni 2021 14:39 Johan Sintorn har bifogat Bromskär budget 2022 Lee.xlsx till Dokument
4 juni 2021 14:38 Johan Sintorn har bifogat Underskriftslog årsredovisning.pdf till Dokument
4 juni 2021 14:38 Johan Sintorn har bifogat Årshandlingar Bromskärs Hamn Sff 200101-201231.pdf till Dokument
28 mars 2021 10:07 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Avtal Bromskär Brygga 2020.11.23.pdf från övriga dokument
28 mars 2021 10:05 Johan Sintorn har bifogat Aura-SV.pdf till övriga dokument
28 mars 2021 10:05 Johan Sintorn har bifogat Aura - Underhållsrutiner final.pdf till övriga dokument
28 mars 2021 10:05 Johan Sintorn har bifogat Avtal Bromskär Brygga 2020.11.23.pdf till övriga dokument
28 mars 2021 10:05 Johan Sintorn har bifogat Välkomstbrev.pdf till övriga dokument
28 mars 2021 10:05 Johan Sintorn har bifogat Lastbalanseringsexempel.pdf till övriga dokument

äldre | nyare