Senaste aktivitet på webbplatsen

11 mars 2021 12:38 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
8 feb. 2021 12:15 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
8 feb. 2021 12:12 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
29 sep. 2020 12:21 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
28 sep. 2020 09:41 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
28 sep. 2020 09:39 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
28 sep. 2020 09:39 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
20 sep. 2020 12:18 Johan Sintorn har bifogat Protokoll styrelsemöte 200908.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
20 sep. 2020 11:58 Johan Sintorn har bifogat Upphandlingsunderlag elbilsladdning Bromskar.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
25 aug. 2020 13:09 Johan Sintorn har bifogat Protokoll styrelsemöte 200818.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
4 aug. 2020 14:46 Johan Sintorn har bifogat 2020_prot_arsstamma.pdf till Dokument
4 aug. 2020 14:45 Johan Sintorn redigerade Bromskärs hamn samfällighetsförening 717915-3825
26 juli 2020 05:57 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:55 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:42 Johan Sintorn har bifogat Protokoll styrelsemote 200722.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:42 Johan Sintorn har bifogat Konstituerande styrelsemote 200711.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:42 Johan Sintorn har bifogat stammoprotokoll_200711.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:40 Johan Sintorn har bifogat Kallelse till forsta arsstämma i Bromskars Elbilsladdning ekonomisk forening.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:39 Johan Sintorn har bifogat Begaran_om_overforing_av_personuppgifter.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:38 Johan Sintorn har bifogat Erbjudande2.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:38 Johan Sintorn har bifogat Erbjudande1.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:38 Johan Sintorn har bifogat Registreringsbevis 769638-8219.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:37 Johan Sintorn har bifogat prot_konstituerande_stamma.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:37 Johan Sintorn har bifogat Stadgar_Bromskars_Elbilsladdnings.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:37 Johan Sintorn har tagit bort bilagan prot_konstituerande_stamma.pdf från Bromskärs Elbilsladdning