Senaste aktivitet på webbplatsen

26 juli 2020 05:36 Johan Sintorn har bifogat Erbjudande1.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:36 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Erbjudande2.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:36 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Erbjudande1.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:36 Johan Sintorn har bifogat prot_konstituerande_stamma.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:36 Johan Sintorn har bifogat Erbjudande2.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:36 Johan Sintorn har bifogat Erbjudande1.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:35 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Protokoll styrelsemote 200722.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:35 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Konstituerande styrelsemote 200711.pdf från Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:34 Johan Sintorn har bifogat Konstituerande styrelsemote 200711.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:33 Johan Sintorn har bifogat Protokoll styrelsemote 200722.pdf till Bromskärs Elbilsladdning
26 juli 2020 05:08 Johan Sintorn redigerade Välkommen på årsmöte på lördag 11 juni kl 11!
26 juli 2020 05:07 Johan Sintorn redigerade Välkommen på årsmöte på lördag 11 juni kl 11!
26 juli 2020 05:04 Johan Sintorn redigerade Välkommen på årsmöte på lördag 11 juni kl 11!
9 juli 2020 03:35 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
9 juli 2020 03:33 Johan Sintorn har skapat elbil
5 juli 2020 10:23 Johan Sintorn redigerade Välkommen på årsmöte på lördag 11 juni kl 11!
5 juli 2020 10:23 Johan Sintorn redigerade Bromskärs Elbilsladdning
5 juli 2020 10:18 Johan Sintorn redigerade Untitled
5 juli 2020 09:48 Johan Sintorn redigerade Välkommen på årsmöte på lördag 11 juni kl 11!
5 juli 2020 09:35 Johan Sintorn har bifogat ÅR_Bromskär_underskriven.pdf till Dokument
5 juli 2020 09:35 Johan Sintorn har bifogat Revisionsberättelse.pdf till Dokument
15 juni 2020 15:38 Johan Sintorn redigerade Erbjudande om elbilsladdning på Bromskär
15 juni 2020 15:27 Johan Sintorn redigerade Erbjudande om elbilsladdning på Bromskär
14 juni 2020 05:07 Johan Sintorn har bifogat images.jpg till Billaddning
14 juni 2020 05:02 Johan Sintorn redigerade Billaddning