Senaste aktivitet på webbplatsen

24 mars 2020 10:54 Johan Sintorn redigerade Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!
24 mars 2020 10:53 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
22 juli 2019 15:28 Johan Sintorn har bifogat Årsmötestprot_190706.pdf till Dokument
22 juli 2019 15:28 Johan Sintorn har bifogat Protokoll_konstituerande_2019-07-06 .pdf till Dokument
22 juli 2019 15:27 Johan Sintorn redigerade Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!
7 juli 2019 14:38 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
7 juli 2019 14:11 Johan Sintorn redigerade Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!
2 juli 2019 14:42 Johan Sintorn har bifogat Bromskärs hamn årsredovisning 2018_0001 signerad version.pdf till Dokument
2 juli 2019 14:40 Johan Sintorn har bifogat Förslag till stämman om avskaffande av arvoden till ledamöter och suppleanter i styrelsen.pdf till Dokument
2 juli 2019 14:40 Johan Sintorn har bifogat Bromskärs hamnförening budget 2020.pdf till Dokument
2 juli 2019 14:40 Johan Sintorn har bifogat Förslag om avgift 2020.pdf till Dokument
2 juli 2019 14:40 Johan Sintorn har bifogat Fullmakt_2019.pdf till Dokument
8 juni 2019 12:52 Johan Sintorn har bifogat Årsredovisning 2018 Bromskärs Hamn Samfällighetsförening 20181231.pdf till Dokument
28 mars 2019 16:17 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
28 mars 2019 16:16 Johan Sintorn redigerade Frågor och Svar
28 mars 2019 15:50 Johan Sintorn har bifogat 2018 Protokoll årsstämma.pdf till Dokument
28 mars 2019 15:47 Johan Sintorn redigerade Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!
27 juni 2018 15:21 Johan Sintorn har bifogat Styrelsens_förslag_arvoden_19 .pdf till Dokument
27 juni 2018 15:21 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Styrelsens_förslag_arvoden_19 .pdf från Dokument
27 juni 2018 15:02 Johan Sintorn har bifogat Driftsbudget 2019.pdf till Dokument
27 juni 2018 15:02 Johan Sintorn har bifogat Styrelsens_förslag_arvoden_19 .pdf till Dokument
27 juni 2018 15:02 Johan Sintorn har bifogat Fullmakt_2018.pdf till Dokument
24 juni 2018 13:01 Johan Sintorn har bifogat Årsredovisning_2017.pdf till Dokument
24 juni 2018 13:01 Johan Sintorn har bifogat Revisionsberättelse_2017.pdf till Dokument
16 juni 2018 06:29 Johan Sintorn har bifogat Valberedningen_2018.pdf till Dokument