Senaste aktivitet på webbplatsen

25 sep. 2017 11:24 Johan Sintorn har tagit bort bilagan 170925 Protokoll årsmöte.pdf från Dokument
25 sep. 2017 11:23 Johan Sintorn har bifogat 170925 Protokoll årsmöte.pdf till Dokument
6 sep. 2017 12:19 Johan Sintorn har bifogat 170716_konstituerande_möte.pdf till Dokument
6 sep. 2017 12:18 Johan Sintorn har tagit bort bilagan 170716_konstituerande_möte.pdf från Dokument
5 sep. 2017 08:03 Johan Sintorn redigerade Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!
5 sep. 2017 08:03 Johan Sintorn redigerade Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!
5 sep. 2017 07:20 Johan Sintorn har bifogat 170716_konstituerande_möte.pdf till Dokument
5 juli 2017 13:54 Johan Sintorn har bifogat revisionsberättelse_2016.pdf till Dokument
5 juli 2017 13:53 Johan Sintorn har tagit bort bilagan revisionsberättelse.pdf från Dokument
5 juli 2017 13:53 Johan Sintorn har tagit bort bilagan Revisionsberattelse_2016.pdf från Dokument
5 juli 2017 13:52 Johan Sintorn har bifogat revisionsberättelse.pdf till Dokument
1 juli 2017 14:40 Johan Sintorn har bifogat Revisionsberattelse_2016.pdf till Dokument
1 juli 2017 14:39 Johan Sintorn har bifogat Bokslut_2016.pdf till Dokument
1 juli 2017 14:39 Johan Sintorn har bifogat Driftsbudget_2018.pdf till Dokument
1 juli 2017 14:39 Johan Sintorn har bifogat Fullmakt_2017.pdf till Dokument
16 juni 2017 14:32 Johan Sintorn har bifogat Bromskär Funktionärsval 2017.jpg till Dokument
16 juni 2017 14:32 Johan Sintorn har bifogat Styrelsens_förslag_arvoden_17 .pdf till Dokument
24 apr. 2017 13:13 Johan Sintorn har bifogat Protokoll 2016.pdf till Dokument
7 feb. 2017 05:31 Johan Sintorn har tagit bort Stadgar
7 feb. 2017 05:31 Johan Sintorn har tagit bort bilagan stadgar3.png från Stadgar
7 feb. 2017 05:31 Johan Sintorn har tagit bort bilagan stadgar3.jpg från Stadgar
7 feb. 2017 05:31 Johan Sintorn har tagit bort bilagan stadgar2.png från Stadgar
7 feb. 2017 05:31 Johan Sintorn har tagit bort bilagan stadgar2.jpg från Stadgar
7 feb. 2017 05:31 Johan Sintorn har tagit bort bilagan stadgar1.png från Stadgar
7 feb. 2017 05:31 Johan Sintorn har tagit bort bilagan stadgar1.jpg från Stadgar